Ela

Sławek

WhatsApp

Messenger

X

Jeżeli chcesz poznać wycenę pobytu,
to przejdź do
Formularza rezerwacyjnego »

Jeżeli chcesz zadać szybkie pytanie przez komunikator, to kliknij w odpowiednią ikonę:
lub

RODO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

RODO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI Z REZERWACJI

WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI Z REZERWACJI  

                     I WARUNKI REZERWACJI

1/ Wszystkie sprawy dotyczące Pensjonatu podlegają jurysdykcji sądu w Zell am See, chyba ze strony postanowią inaczej –
a postanowienia  te zawrą w  odrębnej umowę w formie pisemnej.

2/ Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie ustalonej  w ofercie (która to Pensjonat wysyła dla Gościa drogą mailową), chyba że strony postanowią inaczej- ale wtedy wszystkie postanowienia mają taki sam skutek jak wpłata zadatku.
(tzn. Pensjonat zobowiązany jest do rezerwacji pobytu, a Gość do przybycia w wyznaczonym terminie).

3/ W ofercie przedstawianej dla Gościa zawarta jest kwota całego pobytu, kwota opłaty klimatycznej, kwota zadatku oraz termin jego wpłaty. Po upływie wyznaczonego terminu, Pensjonat nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu oraz przetrzymywania rezerwacji.

4/  W wyjątkowych sytuacjach (tj: rezerwacje jednodniowe dokonywane tuż przed przybyciem)  Pensjonat dopuszcza formę zobowiązania  jako potwierdzenie rezerwacji. Do uzgodnienia z Pensjonatem.

5/ Jeżeli Gość wpłacił zadatek, a mimo to nie pojawił się w momencie rozpoczęcia doby hotelowej – najpóźniej do godz.18 :00 w dniu przybycia i nie powiadomił o tym Pensjonat, wówczas wygasa zobowiązanie do wynajęcia pokoju, przepada zadatek a Gość zostaje pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu rezygnacji z rezerwacji (patrz: warunki rezygnacji z rezerwacji) 

 

 

                     II WARUNKI REZYGNACJI Z REZERWACJI POKOJU HOTELOWEGO

1/ Jeżeli Gość dokonał rezerwacji ( wpłacając zadatek lub w  inny sposób zaakceptowany przez Pensjonat) a mimo to zrezygnował z pobytu lub nie przybył na miejsce w wyznaczonym terminie, Pensjonat ma prawo obciążyć Gościa następującymi kosztami:

- w przypadku rezygnacji do 30 dni przez terminem przybycia –  Gość ponosi koszty 40 % wartości całego pobytu*

- w przypadku rezygnacji od 30 dni do 7 dni przed przybyciem – Gość ponosi koszty 70 % wartości całego pobytu*

- w przypadku rezygnacji w ostatnim tygodniu, poniżej 7 dni przed przybyciem – 90 % ceny całego pobytu*

*Cena pobytu została przedstawiona w ofercie mailowej lub wynika z cennika obowiązującego w danym czasie.

 

2/  Najpóźniej do 3 miesięcy przed uzgodnionym terminem przybycia Gościa, Pensjonat może jednostronnie rozwiązać
umowę o wynajęcie pokoju z przyczyn merytorycznie uzasadnionych, o ile nie dokonano innych uzgodnień.

 

                       III WARUNKI ZWROTU  ZADATKU

1/ Pensjonat nie zwraca  zadatku, jeżeli  Gość nie wywiązał się z umowy rezerwacji.

2/ Zwrot zadatku jest możliwy tylko i wyłącznie, jeżeli Gość przedstawi dowody uniemożliwiające przyjazd w wyznaczonym terenie.

Są to:

- dokumenty potwierdzające chorobę osoby rezerwującej bądź najbliższej rodziny (wstępnych i zstępnych) wydane przez uprawnionego lekarza, bądź szpital.

- akt zgonu osoby rezerwującej lub jej najbliższej rodziny.

W innych przypadkach (typu usterka auta, uszkodzenie, wypadek)  prosimy kierować sprawy do swojego ubezpieczyciela, aby Ubezpieczyciel  zwrócił nakłady poczynione na rezerwacje hotelu, bądź zwrócił koszty pobytu naliczone przez Pensjonat
(patrz: pkt. II - warunki rezygnacji z rezerwacji pokoju hotelowego)

 

                  IV ZAGADNIENIA FINANSOWE ZWIĄZANE Z POBYTEM

1/  Pensjonat nie zwraca kosztów w przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa z Pensjonatu, niż to było ustalone w umowie rezerwacji, jeżeli nie nastąpiło to z winy Pensjonatu, (Pensjonat nie odpowiada za warunki atmosferyczne, warunki na stoku, korki na drogach, przejezdność dróg itd itd).

2/ W sytuacji, gdy Gość podczas trwania turnusu ulegnie jakiemukolwiek wypadkowi i będzie musiał skrócić pobyt, Pensjonat pobiera kwotę całego pobytu oraz wystawia zaświadczenie do ubezpieczyciela informujące, ze Gość zapłacił za cały pobyt, jednakże na  skutek wypadku musiał go skrócić.
Wówczas wszelkie roszczenia finansowe za niewykorzystany okres pobytu prosimy kierować do swojego ubezpieczyciela.

3/W sytuacji, gdy Gość podczas trwania turnusu będzie musiał go skrócić na skutek śmierci najbliżej osoby, Pensjonat pobiera kwotę całego pobytu oraz wystawia zaświadczenie do ubezpieczyciela informujące, ze Gość zapłacił za cały pobyt, jednakże na  skutek śmierci osoby najbliższej musiał go skrócić.
Wówczas wszelkie roszczenia finansowe za niewykorzystany okres pobytu prosimy kierować do swojego ubezpieczyciela.

Podstawa prawna:

https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fuer_die_Hotellerie_(AGBH).html

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »

© Imbachhorn - 2018 1.
Projekt i wykonanie - Freeline.