Ela

Sławek

WhatsApp

Messenger

X

Jeżeli chcesz poznać wycenę pobytu,
to przejdź do
Formularza rezerwacyjnego »

Jeżeli chcesz zadać szybkie pytanie przez komunikator, to kliknij w odpowiednią ikonę:
lub

RODO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

RODO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ważne informacje

REGULAMIN PENSJONATU  IMBACHHORN

Niniejszy regulamin został wydany przez właścicieli pensjonatu i obowiązuje wszystkie osoby zakwaterowane i przebywające w pensjonacie.

DOBA HOTELOWA
- Doba hotelowa rozpoczyna się od  godz.16:00 i od tej godziny będą udostępniane pokoje hotelowe. 
- Doba kończy się o godz. 9:30 w ostatnim dniu pobytu. Jeżeli gość nie zwolni pokoju do godziny 10:00 będzie naliczana opłata za następną dobę.
- W przypadku późniejszego przybycia prosimy o kontakt z Pensjonatem (telefony w zakładce Kontakt) ·

-W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22: 00 do 7: 00 rano dnia następnego a Goście i osoby korzystające z usług Pensjonatu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokojnego pobytu innych Gości.

WYŻYWIENIE
- Śniadanie wydawane jest w godzinach od 7: 30 do 9: 30, obiadokolacje w sezonie zimowym w godz.18: 30 - 19: 30 a w sezonie letnim w godz. 18:30 - 20:00,  poza tymi godzinami pensjonat nie ma obowiązku wydania posiłków.
- Śniadania i obiadokolacje  spożywane są na terenie restauracji.
- Zabrania się wynoszenia jedzenia z restauracji, robienia sobie kanapek na stok lub na wyjazd, napełniania termosów wrzątkiem, herbatą bądź kawą.
- Z restauracji nie wolno wynosić naczyń oraz innych rzeczy, jak również spożywać własnego jedzenie lub alkoholu.

PŁATNOŚCI
- Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku, pozostałą kwotę Gość jest zobowiązany zapłacić  (w euro) najpóźniej w dniu przyjazdu do Pensjonatu.
- Pensjonat nie zwraca pieniędzy za wcześniejszą rezygnację z pobytu, jeżeli nastąpiła z winnym lub woli Gościa (bez względu na przyczynę np.: pogodę, chorobę, pogrzeb).
- W takich sytuacjach Pensjonat może wystawić zaświadczenie do ubezpieczyciela, a ten zwraca kwotę za niewykorzystany okres.
- Pensjonat prowadzi bonowanie napoi na pokoje, a rozliczenie powinno nastąpić na dobę przed wyjazdem Gościa.

NARCIARNIA
- Gość jest zobowiązany do pozostawienia nart i butów w narciarni, która jest ogrzewana. Zabrania się zabierania sprzętu narciarskiego do pokoju i używania grzałek.
- W narciarni można zostawić do wyschnięcia: rękawice, kaski, maski itd.

- Narciarnią jest zamykana na noc.

KLUCZE
- Po każdorazowym opuszczeniu pokoju Gość jest zobowiązany do zamknięcia pokoju i pozostawienia kluczy w recepcji.
- W przypadku zagubienia kluczy Gość odpowiada materialnie za dorobienie klucza i breloczka ( koszt ok. 100 euro)

 

DODATKOWE URZĄDZENIA
- Ze względu na wymogi przeciwpożarowe  w pokojach hotelowych nie wolno używać dodatkowych urządzeń elektrycznych i gazowych (np.: kuchenek, grzałek, czajników, grzałek do butów)
- Gość ponosi odpowiedzialność za używanie takich urządzeń w przypadku spowodowania pożaru.

 

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW I INNYCH WYROBÓW NA TERENIE CAŁEGO PENSJONATU
- dotyczy również łazienek hotelowych
- w przypadku stwierdzenia palenia papierosów w pokoju bądź łazience będą naliczane kary za dodatkowe pranie  firan, tapicerki, pościeli ( min 50 euro)

 

PARKING
- Gość hotelowy przyjmuje do wiadomości, iż na terenie Pensjonatu znajduje się  tylko parking niestrzeżony.
- Pensjonat  nie ponosi odpowiedzialności  za uszkodzenie czy też utratę auta lub innego pojazdu należącego do gościa

 

ZWIERZĘTA
-Zabranie zwierzęcia domowego musi być wcześniej (przy rezerwacji) uzgodnione z przedstawicielem hotelu.
- opłata za zwierzęta domowe przebywające w naszym pensjonacie to koszt 3 euro/doba bez karmy
- właściciel odpowiada finansowo za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta.
- Nie wolno wprowadzać na teren hotelu ras zabronionych oraz zwierząt jadowitych stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia

 

STANDARD PENSJONATU
Przed przyjazdem Gość jest zobowiązany zapoznać się ze standardem obowiązującym w pensjonacie, ponieważ pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem:
- pościel i ręczniki wymieniane są na przyjazd i po wyjeździe Gościa. Na życzenie gościa hotel może wymienić pościel lub ręcznik za dodatkową opłatą (3 € kmpl./pościeli, 3€ kmpl./ręczników)
- przy pobytach dłuższych niż 8 dni, pościel i ręczniki wymieniane są w połowie pobytu.
- w pokoju znajdują się: ręczniki, mydło, woda do picia, do użyczenia w pensjonacie znajdują się suszarki do włosów.
- w przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA
- Gość ponosi wszelką odpowiedzialność za zniszczenia  pokoju i uszkodzenia przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju.
- Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez wcześniejszego uzgodnienia tego z właścicielem Pensjonatu.
- W przypadku zauważenia lub spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PENSJONATU
-  Pensjonat nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
-  Właściciel Pensjonatu ma prawo odmówić przyjęcia  do depozytu rzeczy, których wartość przekracza jego ubezpieczenie i w razie ich utraty nie ponosi za nie odpowiedzialności.
-  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Pensjonat przechowa te przedmioty przez tydzień, tylko jeśli posiadają one wysoką wartość.

                     I WARUNKI REZERWACJI

1/ Wszystkie sprawy dotyczące Pensjonatu podlegają jurysdykcji sądu w Zell am See, chyba ze strony postanowia inaczej –
a postanowienia  te zawrą w  odrębnej umowe w formie pisemnej.

2/ Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie ustalonej  w ofercie (która to Pensjonat wysyła dla Gościa drogą mailową) chyba, że strony postaowią inaczej- ale wtedy wszystkie postanowienia maja taki sam skutek jak wpłata zadatku.
(tzn. Pensjonat zobowiazany jest do rezerwacji pobytu, a Gość do przybycia w wyznaczonym termnie).

3/ W ofercie przedstawianej dla Gościa zawatra jest kwota całego pobytu, kwota zadatku oraz termin jego wpłaty. Po upływie wyznaczonego terminu, Pensjonat nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu oraz przetrzymywania rezerwacji.

4/  W wyjątkowych sytuacjach (tj: rezerwacje jednodniowe dokonywane tuż przed przybyciem)  Pensjonat dopuszcza formę zobowiązania  jako potwierdzenie rezerwacji. Zobowiązanie  musi być  wypelnione, podpisane, zeskanowane i wysłane mailem na adres pensjonatu. Formularz zobowiazania do pobrania TUTAJ.

5/ Jeżeli Gośc wpłacił zadatek, a mimo to nie pojawił się w momencie rozpoczecia doby hotelowej – najpóźniej do godz.18 :00 w dniu przybycia i nie powiadomił o tym Pensjonat, wówczas wygasa zobowiązanie do wynajęcia pokoju, przepada zadatek a Gośc zostaje pociągniety do odpowiedzialności z tytułu rezygnacji z rezerwacji (patrz: warunki rezygnacji z rezerwacji) 

 

 

                     II WARUNKI REZYGNACJI Z REZERWACJI POKOJU HOTELOWEGO

1/ Jeżeli Gość dokonał rezerwacji ( wpłacając zadatek lub w  inny sposób zaakceptowany przez Pensjonat) a mimo to zrezygnował z pobytu lub nie przybył na miejsce w wyznaczonym termnie, Pensjonat ma prawo obciążyc Gościa nastepujacymi kosztami:

- w przypadku rezygnacji do 30 dni przez terminem przybycia –  Gośc ponosi koszty 40 % wartości całego pobytu*

- w przypadku rezygnacji od 30 dni do 7 dni przed przybyciem – Gośc ponosi koszty 70 % wartości całego pobytu*

- w przypadku rezygnacji w ostatnim tygodniu, poniżej 7 dni przed przybyciem – 90 % ceny całego pobytu*

*Cena pobytu została przedstawiona w ofercie mailowej lub wynika z cennika obowiązującego w danym czasie.

 

2/  Najpóźniej do 3 miesciecy przed uzgodnionym termniem przybycia Gościa, Pensjonat może jednostronnie rozwiazac
umowę o wynajęcie pokoju z przyczyn merytorycznie uzasadnionych, o ile nie dokonano innych uzgodnień.

 

                       III WARUNKI ZWROTU  ZADATKU

1/ Pensjonat nie zwraca  zadatku, jeżeli  Gość nie wywiązał się z umowy rezerwacji.

2/ Zwrot zadatku jest możliwy tylko i wyłacznie, jeżeli Gośc przedstawi dowody uniemozliwiające przyjazd w wyznaczonym termnie.

Sa to:

- dokumenty potwierdzajace chorobę osoby rezerwujacej bądź najblizszej rodziny ( wstępnych i zstępnych) wydane przez uprawnionego lekarza bądź szpital.

- akt zgonu osoby rezerwującej lub jej najbliższej rodziny.

W innych przypadkach ( typu usterka auta, uszkodzenie, wypadek )  prosimy kierować sprawy do swojego ubezpieczyciela aby Ubezpieczyciel  zwrocił nakłday poczynione na rezerwacje hotelu, bądz zwrocił koszty pobytu naliczone przez Pensjonat
(patrz: pkt. II - warunki rezygnacji z rezerwacji pokoju hotelowego)

 

                  IV ZAGADNIENIA FINANSOWE ZWIĄZANE Z POBYTEM

1/  Pensjonat nie zwraca kosztów w przypadku wczesniejszego wyjazdu Gościa z Pensjonatu, niż to było ustalone w umowie rezerwacji, jeżeli nie nastapiło to z winy Pensjonatu, ( Pensjonat nie odpowiada za warunki atmosferyczne, warunki na stoku, korki na drogach, przejezdność dróg itd itd).

2/ W sytuacji, gdy Gość podczas trwania turnusu ulegnie jakiemukolwiek wypadkowi i bedzie musiał skrócic pobyt, Pensjonat pobiera kwotę całego pobytu oraz wystawia zaswiadczenie do ubezpieczyciela informujące, ze Gość zapłacił za cały pobyt, jednakże na  skutek wypadku musiał go skrócic.
Wówczas wszelkie roszczenia finansowe za niewykorzystany okres pobytu prosimy kierować do swojego ubezpieczyciela.

3/W sytuacji, gdy Gość podczas trwania turnusu bedzie musiał go skrócić na skutek śmierci najbliżej osoby, Pensjonat pobiera kwotę całego pobytu oraz wystawia zaswiadczenie do ubezpieczyciela informujące, ze Gość zapłacił za cały pobyt, jednakże na  skutek śmierci osoby najbliższej musiał go skrócic.
Wówczas wszelkie roszczenia finansowe za niewykorzystany okres pobytu prosimy kierować do swojego ubezpieczyciela.

Podstawa prawna:

https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fuer_die_Hotellerie_(AGBH).html

Zasady korzystania z EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Austrii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w austriackim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać z opieki zdrowotnej w placówkach, które podpisały umowę z regionalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse). Listę tych placówek można uzyskać w miejscowej kasie chorych.

Jeżeli konieczna jest hospitalizacja, lekarz pierwszego kontaktu wydaje skierowanie do szpitala publicznego (Einweisungsschein), które należy przedstawić podczas przyjęcia do danej placówki. W nagłych przypadkach można zwrócić się do szpitala publicznego bez skierowania.

Lekarzowi należy przedstawić EKUZ.

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Obowiązują opłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu ok. 10 EUR za dzień (maksymalnie za 28 dni w ciągu każdego roku kalendarzowego). Pracownicy szpitala mogą zaproponować hospitalizację w ramach tzw. Sonderklasse (specjalny cennik podwyższonego standardu opieki). W przypadku wyrażeniu pisemnej zgody na Sonderklasse należy liczyć się z podwyższonymi, bezzwrotnymi kosztami pobytu.

Za leczenie stomatologiczne obowiązuje częściowa odpłatność. Cenniki są dowolnie ustalane przez stomatologów, zatem przed skorzystaniem ze świadczenia warto zapytać o jego cenę.

Leki znajdujące się w austriackim spisie lekarstw można zakupić w każdej aptece na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego umowę z kasą. Za każdy lek naliczana jest bezzwrotna opłata - 4.70 EUR. Koszt leków spoza spisu lekarstw może być pokryty przez kasę chorych tylko za zgodą głównego lekarza kasy.

 

Transport do najbliższego szpitala jest nieodpłatny. Transport powrotny do Polski jest generalnie odpłatny przez pacjenta. Ratownictwo górskie w Austrii i transport lotniczy są odpłatne! Zalecane jest posiadanie polisy prywatnego ubezpieczenia pokrywającej świadczenia związane z wypadkiem narciarskim.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Austrii opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Recepty objęte refundacją wydaje lekarz posiadający umowę z kasą chorych. Jeśli receptę wystawił lekarz nie posiadający umowy, kasa chorych może uznać ją za równoważną z receptą lekarza kontraktowego. W innym przypadku należy pokryć koszty leków, mając prawo do zwrotu poniesionych kosztów do kwoty, którą pokrywa kasa chorych.

Leczenie prywatne

Korzystając ze świadczeń lekarza nie posiadającego umowy z kasą chorych, należy opłacić jego honorarium.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

W przypadku obciążenia opłatą za usługi medyczne (o ile nie jest to wkład własny pacjenta) można uzyskać zwrot tych kosztów udając się do austriackiej kasy chorych, bądź po powrocie do Polski składając wniosek o zwrot kosztów do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia należy przedstawić oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w regionalnych kasach chorych (Gebietskrankenkasse), bądź w instytucji łącznikowej:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 2
Postfach 600
A1031 Wien, Austria

Tel. 0043 1 711 32
Fax 0043 1 711 32 3777

www.hauptverband.at

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Zasady korzystania z EKUZ Austria.pdf

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »

© Imbachhorn - 2018 1.
Projekt i wykonanie - Freeline.